Εταιρείες

Δερματολογικά Αναλώσιμα

Δερματολογικά αναλώσιμα εξαιρετικής ποιότητας και αξιοπιστίας στις καλύτερες τιμές. Δερματολογικοί Στυλεοί Βιοψίας, Κιουρέτες Βιοψίας Δέρματος, Λεπίδες Βιοψίας Δέρματος, Δερματολογικοί Μαρκαδόροι, Βελόνες Mεσοθεραπείας, Κρυοπηξίες μ.χ, Histofreezer, Συσκευές κρυοθεραπείας.