Εταιρείες
Κατηγορίες

Δερματολογικά Αναλώσιμα

Δερματολογικά αναλώσιμα εξαιρετικής ποιότητας και αξιοπιστίας στις καλύτερες τιμές. Δερματολογικοί Στυλεοί Βιοψίας, Κιουρέτες Βιοψίας Δέρματος, Λεπίδες Βιοψίας Δέρματος, Δερματολογικοί Μαρκαδόροι, Βελόνες Mεσοθεραπείας, Κρυοπηξίες μ.χ, Histofreezer, Συσκευές κρυοθεραπείας.