Εταιρείες

Καρδιολογικά Αναλώσιμα

Καρδιολογικά Αναλώσιμα άριστης ποιότητας & στις καλύτερες τιμές. Αυτοκόλλητα Ηλεκτρόδια Ηλεκτροκαρδιογράφων, Ακροδέκτες Μανταλάκια Καρδιογράφων, Ακροδέκτες Βεντουζάκια Καρδιογράφων, Τεστ τροπονίνης, Καλώδιο Ασθενούς, Διαγνωστικά Τεστ Εμφράγματος

(2,42 + ΦΠΑ) 3,00 με ΦΠΑ
(41,13 + ΦΠΑ) 51,00 με ΦΠΑ
(0,97 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
(524,19 + ΦΠΑ) 650,00 με ΦΠΑ
(23,89 + ΦΠΑ) 27,00 με ΦΠΑ
(1,06 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ