Εταιρείες

Διαγνωστικά Test

Διαγνωστικά Test

(9,35 + ΦΠΑ) 11,59 με ΦΠΑ
+
(11,90 + ΦΠΑ) 14,76 με ΦΠΑ
+
(12,10 + ΦΠΑ) 15,00 με ΦΠΑ
+
Τεστ Εγκυμοσύνης
RAT-254005
(14,74 + ΦΠΑ) 18,28 με ΦΠΑ
+
Ταινίες Ανάλυσης Ούρων Multistix 10SG
BAY-MULTISTIX10SG
(22,58 + ΦΠΑ) 28,00 με ΦΠΑ
+
Διαγνωστικό Τεστ CRP Diagnostik Nord
RAT-DGN-CRP-K10
(23,65 + ΦΠΑ) 29,33 με ΦΠΑ
+
(24,20 + ΦΠΑ) 30,01 με ΦΠΑ
+
Τεστ Ανίχνευσης Σύφιλης
RAT-254083
(28,16 + ΦΠΑ) 34,92 με ΦΠΑ
+
(28,16 + ΦΠΑ) 34,92 με ΦΠΑ
+
Άμεσο Διαγνωστικό Τεστ CRPslide
RAT-AYN7400
(38,50 + ΦΠΑ) 47,74 με ΦΠΑ
+
Τεστ Ανίχνευσης Χλαμυδίων
GIM-29117
(39,10 + ΦΠΑ) 48,48 με ΦΠΑ
+
Τεστ Στρεπτόκοκκου (Strep Test)
GIM-24522
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
+
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
+
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
+
Τεστ Διάγνωσης Τροπονίνης I
RAT-254031
(41,13 + ΦΠΑ) 51,00 με ΦΠΑ
+