Τεστ Αντισωμάτων Κορονοϊού COVID-19 IgG/IgM

GNB-COVI040

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ TEST

320,00
(Συμπ/ται ΦΠΑ)
Παράδοση σε 1-3 Ημέρες
+

Τεστ Αντισωμάτων Κορονοϊού COVID-19 IgG/IgM

Το Τεστ Ανίχνευσης Κορονοϊού COVID-19 IgG/IgM (CE-IVD Approved) είναι μια ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία ροής (rapid test) για την ποιοτική και διαφορική ανίχνευση των IgG και των IgM αντισωμάτων του κορονοϊού σε ανθρώπινο ολικό αίμα (τριχοειδικό), ορό ή πλάσμα.

Προϊόν του οίκου GenBody Inc

Ο οίκος GenBody είναι ο πραγματικός κατασκευαστής του test (δείτε το πιστοποιητικό κατασκευαστή στα έντυπα) και όχι ΟΕΜ διακινητής.

Υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία συγκριτικά με την μέθοδο αναφοράς PCR

Τα tests της GenBody έτυχαν εκτεταμένης μελέτης από την ομάδα του κ. Χατζάκη και στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες» παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα/μελέτη που σας επισυνάπτουμε στην καρτέλα των εντύπων.
Δείτε τους ερευνητές που συμμετείχαν στην μελέτη (κα Κοτανίδου, κα Αντωνιάδου, κα Πουλάκου....η πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα).
Δείτε τα συμπεράσματα... (συγκρίσιμα με την μέθοδο αναφοράς).

Δεν είναι όλα τα τεστ ίδια.
Η ευαισθησία των τεστ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Οι πρωτεΐνες ανίχνευσης αποτελούν ένα ισχυρό πλεονέκτημα του Τεστ Ανίχνευσης Κορονοϊού GenBody COVID-19 IgG/IgM (CE-IVD) καθώς ανιχνεύει δύο κύριες πρωτεΐνες: την NP (Nucleocapsid Protein) και την SP (Spike Protein). Τα περισσότερα τεστ αντισωμάτων ανιχνεύουν την πρωτεΐνη NP μόνο (γιατί είναι πολύ οικονομικότερο), αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές στο Τμήμα R&D, φαίνεται ότι η πρωτεΐνη NP δεν ανιχνεύει καλά τους Ευρωπαίους ασθενείς (μικρότερη ειδικότητα στους θετικούς ασθενείς).

Πρωτεΐνη Nucleocapsid (N-Protein)
Η πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου (Ν-πρωτεΐνη) είναι μια δομική πρωτεΐνη που συνδέεται με το γονιδίωμα RNA του κοροναϊού, δημιουργώντας έτσι ένα κέλυφος (ή καψίδιο) γύρω από το εγκλεισμένο νουκλεϊκό οξύ. Η Ν-πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη ιικής μεμβράνης κατά τη διάρκεια της ιογενούς συναρμολόγησης, βοηθά στη σύνθεση και αναδίπλωση του RNA, παίζει ρόλο στην εκκίνηση του ιού και επηρεάζει τις αποκρίσεις των κυττάρων-ξενιστών, συμπεριλαμβανομένου του κυτταρικού κύκλου και της μετάφρασης.

Spike Protein (S-Πρωτεΐνη)
Η πρωτεΐνη spike (S-πρωτεΐνη) εκτελεί δύο κύριες εργασίες που βοηθούν στη μόλυνση του ξενιστή: μεσολαβεί στη σύνδεση μεταξύ του ιού και των υποδοχέων επιφανείας κυττάρου ξενιστή και διευκολύνει την είσοδο του ιού στο κύτταρο του ξενιστή βοηθώντας στη σύντηξη των μεμβρανών του ιού και του κυττάρου του ξενιστή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ GenBody COVID-19 IgG / IgM

 • Ανίχνευση ανοσοχρωματογραφίας στερεάς φάσης
 • Ταχεία, ποιοτική και διαφορική ανίχνευση αντισωμάτων IgG και IgM του 2019 Novel Coronavirus
 • Η δοκιμασία γίνεται σε κασέτα, με δείγμα ολικού (τριχοειδικού) αίματος, ορού ή πλάσματος
 • Εφ' όσον το δείγμα είναι θετικό, αντισώματα του ιού (IgG/ IgM) ανιχνεύονται στην κασέτα σε ξεχωριστές θέσεις.
 • Η συσκευασία περιλαμβάνει 20 κασέτες με σταγονόμετρο, αποξηραντικό & ρυθμιστικό διάλυμα.
 • Η γραμμή ελέγχου μετατρέπεται πάντα από μπλέ σε κόκκινη επιβεβαιώνοντας έτσι τον επαρκή όγκο δείγματος και την ορθή λειτουργία της μεθόδου.
 • Τα IgM αντισώματα έναντι του 2019 Novel Coronavirus μπορούν να ανιχνευθούν 2-3 εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό.
 • Τα IgG αντισώματα έναντι του 2019 Novel Coronavirus θα ανιχνεύονται για πολλά χρόνια.
 • Εκτός του "μάρτυρα" control, που επιβεβαιώνει την ορθή διαδικασία ελέγχου, η κασέτα προσδιορίζει αν ο ασθενής έχει νοσήσει και ήδη έχει αναπτύξει αντισώματα (ανοσοσφαιρίνες G). Αν νοσεί τη στιγμή του ελέγχου ανιχνεύονται οι ανοσοσφαιρίνες Μ.
 • Γρήγορα αποτελέσματα σε μόλις 10 λεπτά.
 • Απλή διαδικασία εξοικονόμησης χρόνου
 • Μικρά δείγματα, μόνο 10μL ορού / πλάσματος ή 20μL δειγμάτων πλήρους αίματος
 • Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα

Kλινικά δεδομένα: To COVID-19 IgG/IgM αξιολογήθηκε σε δείγματα αίματος ασθενών που παρουσίασαν συμπτώματα αναπνευστικά ή πνευμονίας.
Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με PCR και έδειξαν IgM ευαισθησία 98,3% και ειδικότητα 100%, IgG ευαισθησία 99,1% και ειδικότητα 100%.

Στην καρτέλα "Έντυπα & Οδηγίες" υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα σχετικά έντυπα του προϊόντος (χρήση & πιστοποιητικά καταλληλότητας) καθώς και σχετική μελέτη που έγινε στην Δημοκρατία της Κορέας και δείχνει την σημαντική αξιολόγιση των αντισωμάτων σε ασθενείς με κορονοιό.

Αναλυτής GenBody Confiscope G20V

Το γρήγορο διαγνωστικό τεστ GenBody COVID-19 IgM/IgG Quick Immunoassay υπερτερεί σημαντικά έναντι των υπολοίπων γιατί πέραν της κορυφαίας ευαισθησίας / ειδικότητας / αξιοπιστίας του (sensitivity / specificity / overall accuracy) είναι το μοναδικό γρήγορο τεστ με το οποίο ο χρήστης του (χάρη στο Reader Confiscope G20 που διαθέτει η GenBody για την ανάγνωση των διαγνωστικών της) μπορεί να λάβει όχι μόνο ποιοτικό αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό) αλλά και ποσοτικό αποτέλεσμα, δηλαδή τίτλο αντισωμάτων, μαζί με το σχετικό διάγραμμα που κατηγοριοποιεί το αποτέλεσμα σε [αρνητικό - Negative], [ύποπτο προς επανέλεγχο - Gray Zone], [ασθενώς θετικό - Weak Positive], [μετρίως θετικό - Moderate Positive] και [ισχυρώς θετικό - Strong Positive].

Η ύπαρξη «Gray Zone» [ύποπτο προς επανέλεγχο] είναι σημαντικότατο πλεονέκτημα καθώς ανιχνεύει ακόμα και τα ύποπτα δείγματα στα αρχικά στάδια της λοίμωξης (early infection) όπου ο οργανισμός δεν έχει αρχίσει ακόμα να παράγει ικανό προς ανίχνευση αριθμό αντισωμάτων και που στα υπόλοιπα γρήγορα τεστ το αποτέλεσμα θα δινόταν ως "αρνητικό" .

Έχοντας (ο χρήστης των τεστ GenBody) στην κατοχή του τον αναγνώστη (reader) Confiscope G20 και μη γνωρίζοντας τη μέρα προσβολής του εξεταζόμενου για κορονοϊό ατόμου, μπορεί να κάνει επαναλαμβανόμενους ελέγχους του επιπέδου αντισωμάτων του, με σκοπό την παρακολούθησή τους και τελικά να λαμβάνει στοιχεία τόσο για την πορεία (εξέλιξη) της νόσου όσο και τη συμπεριφορά του οργανισμού του προσβληθέντος από τον κορονοϊό ατόμου, τόσο στην αρχή της νόσου και στη μετέπειτα πορεία της δηλαδή στην περίοδο όπου το άτομο αυτό εμφανίζει ενεργή λοίμωξη (επίπεδο ανοσοσφαιρινών Μ) όσο και μελλοντικά όπου μπορεί ο γιατρός να παρακολουθεί το επίπεδο αντισωμάτων (βαθμό ανοσίας) του ατόμου που έχει ιαθεί (και παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα σε ανοσοσφαιρίνες-G), κάτι που τελικά θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε και να μάθουμε τελικά καλύτερα τη νόσο.

Τεστ Ανίχνευσης Κορονοϊού COVID-19 IgG/IgM Συσκευασία των 20 Τεστ

Γενικά

Εγγύηση:
1 Έτος
Κατασκευαστικός Οίκος:
GenBody
Πιστοποίηση CE:
EC Κοινοποιημένου Φορέα
Προτεινόμενη Χρήση:
Επαγγελματική Χρήση

Μελέτη Αξιολόγησης Αντισωμάτων (COVID-19_News_letter_First_announcement_March_2020.pdf, 2,623 Kb) [Άνοιγμα αρχείου]

Έντυπο Προϊόντων (COVID-19_The_test_Quick_Immunoassay_leaflet.pdf, 1,386 Kb) [Άνοιγμα αρχείου]

Εγχειρίδιο Χρήσης (08._COVID-19_Insert.pdf, 628 Kb) [Άνοιγμα αρχείου]

Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικό (Οδηγίες_Χρήσης_GenBody_COVID-19_IgM__IgG.pdf, 228 Kb) [Άνοιγμα αρχείου]

EC Certificate (COVID-19_rapid_test_-_CE.pdf, 365 Kb) [Άνοιγμα αρχείου]

Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration_of_Conformity.pdf, 85 Kb) [Άνοιγμα αρχείου]

Γνωστοποίηση ΕΟΦ (Γνωστοποίηση_ΕΟΦ.pdf, 230 Kb) [Άνοιγμα αρχείου]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Προσθέστε την κριτική σας για το προϊόν

Accessories

1.900,00