Τάση Λειτουργίας
Είδος Διαγνωστικού Εργαλείου
Εταιρείες

Λαμπτήρες Heine

(42,74 + ΦΠΑ) 53,00 με ΦΠΑ
+
(119,35 + ΦΠΑ) 147,99 με ΦΠΑ
+
(85,48 + ΦΠΑ) 106,00 με ΦΠΑ
+
(26,61 + ΦΠΑ) 33,00 με ΦΠΑ
+
(24,19 + ΦΠΑ) 30,00 με ΦΠΑ
+
(77,42 + ΦΠΑ) 96,00 με ΦΠΑ
+
(70,97 + ΦΠΑ) 88,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #035
H-X-001.88.035
(20,16 + ΦΠΑ) 25,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #037
H-X-001.88.037
(17,74 + ΦΠΑ) 22,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #049
H-X-002.88.049
(25,00 + ΦΠΑ) 31,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #105
H-X-001.88.105
(22,58 + ΦΠΑ) 28,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #108
H-X-001.88.108
(20,16 + ΦΠΑ) 25,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #107
H-X-001.88.107
(20,16 + ΦΠΑ) 25,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #041
H-X-001.88.041
(17,74 + ΦΠΑ) 22,00 με ΦΠΑ
+
Λαμπτήρας Αλογόνου (Xenon) XHL Heine #056
H-X-001.88.056
(17,74 + ΦΠΑ) 22,00 με ΦΠΑ
+