Μέγεθος Monitor
Τύπος Doppler
Χρήση
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης
Εύρος Κόστους

 – 

  • ‎€24
  • ‎€3100

Καρδιογράφοι, Οξύμετρα. Εγγυημένη απόδοση στον καρδιολογικό εξοπλισμό της Edan.

(1.395,16 + ΦΠΑ) 1.730,00 με ΦΠΑ
(1.290,32 + ΦΠΑ) 1.600,00 με ΦΠΑ
(1.411,29 + ΦΠΑ) 1.750,00 με ΦΠΑ
(1.451,61 + ΦΠΑ) 1.800,00 με ΦΠΑ
(81,45 + ΦΠΑ) 101,00 με ΦΠΑ
(41,94 + ΦΠΑ) 52,01 με ΦΠΑ
(2.016,13 + ΦΠΑ) 2.500,00 με ΦΠΑ
(254,84 + ΦΠΑ) 316,00 με ΦΠΑ
(991,94 + ΦΠΑ) 1.230,01 με ΦΠΑ
(24,19 + ΦΠΑ) 30,00 με ΦΠΑ
(3.100,00 + ΦΠΑ) 3.844,00 με ΦΠΑ
(266,13 + ΦΠΑ) 330,00 με ΦΠΑ