Εταιρείες

Αξεσουάρ Απινιδωτών

Μπαταρίες Απινιδωτών SaverOne
AMI-SAV-C0010
(161,29 + ΦΠΑ) 200,00 με ΦΠΑ
+
Ηλεκτρόδια Απινιδωτών SaverOne
AMI-SAV-C0846
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
+
(59,68 + ΦΠΑ) 74,00 με ΦΠΑ
+
Μπαταρία PRIMEDIC™ Accu Defi B
PRI-96708
(157,26 + ΦΠΑ) 195,00 με ΦΠΑ
+
Μπαταρία PRIMEDIC™ Battery 3
PRI-97640
(300,00 + ΦΠΑ) 372,00 με ΦΠΑ
+
Μπαταρία PRIMEDIC™ Battery 6
PRI-97641
(400,00 + ΦΠΑ) 496,00 με ΦΠΑ
+
(524,19 + ΦΠΑ) 650,00 με ΦΠΑ
+
Φορτιστής PRIMEDIC™ ClipCharger
PRI-97004
(236,29 + ΦΠΑ) 293,00 με ΦΠΑ
+