Εταιρείες

Φαρμακεία Α' Βοηθειών

Πλήρη σετ Φαρμακείων Α' Βοηθειών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες από ένα σπίτι έως και ένα εργοστάσιο. Φαρκακεία Εργασίας που καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 2562/Β.
Σετ Οικιακών Φαρμακείων, Φαρμακεία Εργασίας, Σετ Αθλητικών Φαρμακείων, Φαρμακεία Α' Βοηθειών Αυτοκινήτου, Φαρμακείο για τη βάρκα ή και το τροχόσπιτο

Σετ Εξοπλισμού Α' Βοηθειών
GIM-34149
(61,20 + ΦΠΑ) 75,89 με ΦΠΑ
+
(67,15 + ΦΠΑ) 83,27 με ΦΠΑ
+
(263,50 + ΦΠΑ) 326,74 με ΦΠΑ
+
(150,45 + ΦΠΑ) 186,56 με ΦΠΑ
+
(17,00 + ΦΠΑ) 21,08 με ΦΠΑ
(5,95 + ΦΠΑ) 7,38 με ΦΠΑ
+
(29,84 + ΦΠΑ) 37,00 με ΦΠΑ
+
(56,45 + ΦΠΑ) 70,00 με ΦΠΑ
+
(74,80 + ΦΠΑ) 92,75 με ΦΠΑ
+
(33,58 + ΦΠΑ) 41,64 με ΦΠΑ
+
(46,75 + ΦΠΑ) 57,97 με ΦΠΑ
+
(82,45 + ΦΠΑ) 102,24 με ΦΠΑ
+