Εταιρείες

Φαρμακεία Α' Βοηθειών

Πλήρη σετ Φαρμακείων Α' Βοηθειών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες από ένα σπίτι έως και ένα εργοστάσιο. Φαρκακεία Εργασίας που καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 2562/Β.
Σετ Οικιακών Φαρμακείων, Φαρμακεία Εργασίας, Σετ Αθλητικών Φαρμακείων, Φαρμακεία Α' Βοηθειών Αυτοκινήτου, Φαρμακείο για τη βάρκα ή και το τροχόσπιτο

(66,94 + ΦΠΑ) 83,01 με ΦΠΑ
+
Σετ Εξοπλισμού Α' Βοηθειών
GIM-34149
(61,29 + ΦΠΑ) 76,00 με ΦΠΑ
+
(205,65 + ΦΠΑ) 255,01 με ΦΠΑ
+
(263,71 + ΦΠΑ) 327,00 με ΦΠΑ
+
(150,81 + ΦΠΑ) 187,00 με ΦΠΑ
+
(16,94 + ΦΠΑ) 21,01 με ΦΠΑ
+
(5,65 + ΦΠΑ) 7,01 με ΦΠΑ
+
(29,84 + ΦΠΑ) 37,00 με ΦΠΑ
+
(56,45 + ΦΠΑ) 70,00 με ΦΠΑ
+
(75,00 + ΦΠΑ) 93,00 με ΦΠΑ
+
(33,87 + ΦΠΑ) 42,00 με ΦΠΑ
+
(46,77 + ΦΠΑ) 57,99 με ΦΠΑ
+
(82,26 + ΦΠΑ) 102,00 με ΦΠΑ
+