Εταιρείες
Κατηγορίες

Κατηγορίες Κατηγορίες

Φυγόκεντροι

Φυγόκεντροι

Η φυγόκεντρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού ενός εργαστηρίου. Η φυγοκέντρηση είναι μία από τις φυσικές μεθόδους διαχωρισμού μιγμάτων στα συστατικά τους.

Όπως όλες οι φυγόκεντροι, οι εργαστηριακές συσκευές φυγοκέντρησης λειτουργούν με την αρχή της καθίζησης. Τα δείγματα τοποθετουνται στον ειδικό ρότορα ενός κινητήρα, ο οποίος τα περιστρέφει με υψηλή ταχύτητα. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται ο διαχωρισμός των συστατικών τους λόγω της φυγόκεντρης δύναμης που αναπτύσεται μέσω της περιστροφής και έτσι τα βαρέα συστατικά συγκεντρώνονται στον πυθμένα (ίζημα), ενώ τα ελαφρύτερα στην επιφάνεια (υπερκείμενο).

Οι φυγόκεντροι διαφοροποιούνται σε σχέση με την μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της κεφαλής τους, της παρουσίας ή όχι κενού κατά τη διαδικασία φυγοκέντρησης, του ελέγχου ή μη της θερμοκρασίας (ψύξη) κατά τη διαδικασία φυγοκέντρησης καθώς και του αριθμού και του μεγέθους (όγκου) των δειγμάτων (σωληναρίων) που μπορεί αυτή να δεχτεί.