Εταιρείες

Αναρροφήσεις

Αναρροφήσεις
Φιάλη Αναρρόφησης Hospivac
GIM-28236
(32,26 + ΦΠΑ) 40,00 με ΦΠΑ
+
Αναρρόφηση Vega UNO
GIM-28209
(96,77 + ΦΠΑ) 119,99 με ΦΠΑ
+
Αναρρόφηση εκκρίσεων Super Vega
GIM-28211
(185,48 + ΦΠΑ) 230,00 με ΦΠΑ
+
Αναρρόφηση Mini Aspeed Battery Pro
GIM-28206
(387,10 + ΦΠΑ) 480,00 με ΦΠΑ
+
Αναρρόφηση Mini Aspeed Battery
GIM-28241
(399,19 + ΦΠΑ) 495,00 με ΦΠΑ
+
(561,29 + ΦΠΑ) 696,00 με ΦΠΑ
+
(688,71 + ΦΠΑ) 854,00 με ΦΠΑ
+