Εταιρείες

Δερμογραφόμετρα

Δερμογραφόμετρα

Συσκευές για την διάγνωση ασθενών με συμπτωματικό δερμογραφισμό (τεχνητή κνίδωση), για τη μέτρηση των ορίων ενεργοποίησής τους και τη δραστηριότητα της νόσου.