Εταιρείες

Εξεταστικοί Φωτισμοί

Εξεταστικός Φωτισμός Heine EL10 LED

Εξεταστικός Φωτισμός

Ο εξεταστικός φωτισμός (συχνά αναφερόμενος και ως «πλάγιος φωτισμός»), με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη των φωτιστικών μέσων, έχει καταστεί ένα πολύτιμο και αναγκαίο βοήθημα για κάθε ειδικότητα.

Συνήθως διαιρείται σε δύο τμήματα:

  1. Βάση στήριξης. Αυτή μπορεί να είναι τροχήλατη, επίτοιχη ή και στην οροφή του ιατρείου.
  2. Κεφαλή φωτισμού. Εδώ ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με την «καρδιά» του φωτισμού.

Οι κεφαλές διακρίνονται ανάλογα με την πηγή του φωτός (LED, αλογόνου, εκκένωσης, κ.τ.λ.), την απόσταση εργασίας, εάν διαθέτουν εστίαση ή όχι, την ποιότητα του φωτός, εάν θα είναι πολυεστιακοί ή μονοεστιακοί κ.τ.λ.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες στην επιλογή ενός φωτισμού είναι:

  • Ένταση φωτισμού: εξαρτάται καθολικά από την χρήση του. Εξεταστικός, διαγνωστικός ή κατάλληλος για μικροεπεμβάσεις.
  • Απόσταση εργασίας: σε τι απόσταση αποδίδει ο φωτισμός την ονομαστική τιμή της έντασης φωτισμού.
  • Δυνατότητα εστίασης: διάμετρος εστιαζόμενου και μη εστιαζόμενου πεδίου. Όσο μακρύτερα εστιάζεται μια φωτεινή δέσμη, τόσο μεγαλύτερο βάθος πεδίου αποκτά.
  • Θερμοκρασία Χρώματος: αναφέρεται στο πόσο «λευκό» είναι το φως που αποδίδει ο φωτισμός.
  • Σκιαλυτικός: η δυνατότητα απαλοιφής των σκιών από παραλαμβανόμενα σώματα (π.χ. κεφαλή γιατρού) στο φωτιζόμενο πεδίο.

Στο Medical.gr θα βρείτε μεγάλη ποικιλία εξεταστικών φωτισμών εγνωσμένων οίκων με εξαιρετικά χαρακτηριστικά που μπορούν να καλύψουν κάθε ειδικότητα και κάθε χρήση.

(983,87 + ΦΠΑ) 1.220,00 με ΦΠΑ
(887,10 + ΦΠΑ) 1.100,00 με ΦΠΑ
(412,10 + ΦΠΑ) 511,00 με ΦΠΑ
(524,19 + ΦΠΑ) 650,00 με ΦΠΑ
(1.862,90 + ΦΠΑ) 2.310,00 με ΦΠΑ
(846,77 + ΦΠΑ) 1.049,99 με ΦΠΑ
(340,32 + ΦΠΑ) 422,00 με ΦΠΑ
(216,75 + ΦΠΑ) 268,77 με ΦΠΑ
(335,48 + ΦΠΑ) 416,00 με ΦΠΑ
(564,52 + ΦΠΑ) 700,00 με ΦΠΑ