Εταιρείες

Νεφελοποιητές

Νεφελοποιητές PARI (Pari Boy, Pari Turbo Boy & Pari Junior Boy, eFlow rapid, Compact & VELOX Junior), Philips Innospire & Sami, υψηλής απόδοσης, κατάλληλοι για παιδιατρικούς ασθενείς έως 3 ετών αλλά και ενήλικες, παρέχουν αποτελεσματική νεφελοποίηση και στοχευμένη θεραπεία σε ασθενείς με βροχίτιδα, άσθμα & αλλεργίες.
(41,13 + ΦΠΑ) 51,00 με ΦΠΑ
(193,55 + ΦΠΑ) 240,00 με ΦΠΑ
(50,81 + ΦΠΑ) 63,00 με ΦΠΑ
(173,38 + ΦΠΑ) 214,99 με ΦΠΑ
(951,61 + ΦΠΑ) 1.180,00 με ΦΠΑ
(217,74 + ΦΠΑ) 270,00 με ΦΠΑ
(129,03 + ΦΠΑ) 160,00 με ΦΠΑ
(201,61 + ΦΠΑ) 250,00 με ΦΠΑ
(196,37 + ΦΠΑ) 243,50 με ΦΠΑ
(290,32 + ΦΠΑ) 360,00 με ΦΠΑ
(154,84 + ΦΠΑ) 192,00 με ΦΠΑ
(129,03 + ΦΠΑ) 160,00 με ΦΠΑ
(306,45 + ΦΠΑ) 380,00 με ΦΠΑ