Εταιρείες

Οπτότυπα


Η οπτική οξύτητα αξιολογείται με διάφορους τύπους οπτοτύπων που αποτελούνται από σειρές μαύρων συμβόλων, που μπορεί να είναι αριθμοί , γράμματα ή σχέδια, συνήθως σε λευκό υπόβαθρο, που βαθμιαία ελαττώνονται σε μέγεθος. Το μέγεθος των γραμμάτων στους πίνακες έχει επιλεχθεί στο γεγονός ότι η διακριτική ικανότητα του οφθαλμού είναι περίπου 1 λεπτό της μοίρας (1arcmin)
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
(40,32 + ΦΠΑ) 50,00 με ΦΠΑ
(7,26 + ΦΠΑ) 9,00 με ΦΠΑ
(4,00 + ΦΠΑ) 4,96 με ΦΠΑ
(4,00 + ΦΠΑ) 4,96 με ΦΠΑ
(126,61 + ΦΠΑ) 157,00 με ΦΠΑ
(66,94 + ΦΠΑ) 83,01 με ΦΠΑ
(126,61 + ΦΠΑ) 157,00 με ΦΠΑ
(3,00 + ΦΠΑ) 3,72 με ΦΠΑ