Εταιρείες
Κατηγορία Προπλάσματος

Προπλάσματα

(374,00 + ΦΠΑ) 463,76 με ΦΠΑ
+
(955,65 + ΦΠΑ) 1.185,01 με ΦΠΑ
+
(524,19 + ΦΠΑ) 650,00 με ΦΠΑ
+
Πρόπλασμα Αυτιού 6 Τμημάτων
3B-1000250
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
+
(117,74 + ΦΠΑ) 146,00 με ΦΠΑ
+
Πρόπλασμα Αιμορροΐδων
3B-1000315
(48,38 + ΦΠΑ) 59,99 με ΦΠΑ
+
(91,12 + ΦΠΑ) 112,99 με ΦΠΑ
+
Πρόπλασμα Άρθρωσης Ώμου
3B-1000159
(75,80 + ΦΠΑ) 93,99 με ΦΠΑ
+
(30,64 + ΦΠΑ) 37,99 με ΦΠΑ
+
(318,54 + ΦΠΑ) 394,99 με ΦΠΑ
+
Πρόπλασμα Κορμού 12 Τμημάτων
3B-1000186
(370,96 + ΦΠΑ) 459,99 με ΦΠΑ
+
(129,03 + ΦΠΑ) 160,00 με ΦΠΑ
+
Πρόπλασμα Κρανίου 3 Τμημάτων
3B-1020159
(79,03 + ΦΠΑ) 98,00 με ΦΠΑ
+
(79,03 + ΦΠΑ) 98,00 με ΦΠΑ
+
Πρόπλασμα Αυχενικής Μοίρας
3B-1000144
(68,55 + ΦΠΑ) 85,00 με ΦΠΑ
+