Εταιρείες

Τροχήλατα Ιατρικών Συσκευών

Τροχήλατα Ιατρικών Συσκευών με σύγχρονο & κομψό σχεδιασμό για ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργική χρήση. Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση συσκευών ηλεκτροκαρδιογραφίας, διαθερμιών, μόνιτορ, αντλιών καθώς και μιας πληθώρας άλλων ιατροτεχνολογικών συσκευών.

(149,19 + ΦΠΑ) 185,00 με ΦΠΑ
(1.215,32 + ΦΠΑ) 1.507,00 με ΦΠΑ
(1.654,84 + ΦΠΑ) 2.052,00 με ΦΠΑ