Εταιρείες

Αισθητήρες & Αξεσουάρ Οξυμέτρων

(25,81 + ΦΠΑ) 32,00 με ΦΠΑ
+
(32,26 + ΦΠΑ) 40,00 με ΦΠΑ
+
(41,13 + ΦΠΑ) 51,00 με ΦΠΑ
+
(42,74 + ΦΠΑ) 53,00 με ΦΠΑ
+
(50,81 + ΦΠΑ) 63,00 με ΦΠΑ
+
(64,52 + ΦΠΑ) 80,00 με ΦΠΑ
+
(64,52 + ΦΠΑ) 80,00 με ΦΠΑ
+
(72,58 + ΦΠΑ) 90,00 με ΦΠΑ
+
(80,64 + ΦΠΑ) 99,99 με ΦΠΑ
+
(80,64 + ΦΠΑ) 99,99 με ΦΠΑ
+
(80,64 + ΦΠΑ) 99,99 με ΦΠΑ
+
Αισθητήρας Οξυμέτρου WristOx2
NON-7702-000
(103,23 + ΦΠΑ) 128,01 με ΦΠΑ
+
Αισθητήρας Οξυμετρίας Nonin 8000J
NON-0741-000
(103,23 + ΦΠΑ) 128,01 με ΦΠΑ
+
(120,97 + ΦΠΑ) 150,00 με ΦΠΑ
+
(120,97 + ΦΠΑ) 150,00 με ΦΠΑ
+
(158,87 + ΦΠΑ) 197,00 με ΦΠΑ
+
Αισθητήρας Οξυμετρίας Nonin 8000Q2
NON-6455-000
(158,87 + ΦΠΑ) 197,00 με ΦΠΑ
+
Αισθητήρας Οξυμετρίας Nonin 8000R
NON-0487-000
(158,87 + ΦΠΑ) 197,00 με ΦΠΑ
+
(191,13 + ΦΠΑ) 237,00 με ΦΠΑ
+
(266,94 + ΦΠΑ) 331,01 με ΦΠΑ
+
Αισθητήρες Οξυμετρίας Nonin 6000C
NON-7426-001
(319,35 + ΦΠΑ) 395,99 με ΦΠΑ
+
Λογισμικό Οξυμετρίας Nonin nVISION®
NON-6137-001
(325,00 + ΦΠΑ) 403,00 με ΦΠΑ
+
(1.134,68 + ΦΠΑ) 1.407,00 με ΦΠΑ
+
(1.241,13 + ΦΠΑ) 1.539,00 με ΦΠΑ
+