Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Γυναικολογία - Μαιευτική

(137,09 + ΦΠΑ) 169,99 με ΦΠΑ
+
(258,87 + ΦΠΑ) 321,00 με ΦΠΑ
+
(420,97 + ΦΠΑ) 522,00 με ΦΠΑ
+
(287,10 + ΦΠΑ) 356,00 με ΦΠΑ
+
(580,65 + ΦΠΑ) 720,01 με ΦΠΑ
+
Περιστρεφόμενο Σκαμπό myJAZZ
RAT-1252118
(209,67 + ΦΠΑ) 259,99 με ΦΠΑ
+
(229,83 + ΦΠΑ) 284,99 με ΦΠΑ
+
(149,19 + ΦΠΑ) 185,00 με ΦΠΑ
+
(486,29 + ΦΠΑ) 603,00 με ΦΠΑ
+
Σκαμπό Ιατρείου INOX GIMA
GIM-27950
(91,94 + ΦΠΑ) 114,01 με ΦΠΑ
(104,84 + ΦΠΑ) 130,00 με ΦΠΑ
+
(105,65 + ΦΠΑ) 131,01 με ΦΠΑ
+
(81,45 + ΦΠΑ) 101,00 με ΦΠΑ
+
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
+
(193,55 + ΦΠΑ) 240,00 με ΦΠΑ