Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(63,70 + ΦΠΑ) 78,99 με ΦΠΑ
(283,06 + ΦΠΑ) 350,99 με ΦΠΑ
(305,65 + ΦΠΑ) 379,01 με ΦΠΑ
(5.500,00 + ΦΠΑ) 6.820,00 με ΦΠΑ
(63,70 + ΦΠΑ) 78,99 με ΦΠΑ
(1.500,00 + ΦΠΑ) 1.860,00 με ΦΠΑ
(177,42 + ΦΠΑ) 220,00 με ΦΠΑ
(302,42 + ΦΠΑ) 375,00 με ΦΠΑ
(32,26 + ΦΠΑ) 40,00 με ΦΠΑ
(1.290,32 + ΦΠΑ) 1.600,00 με ΦΠΑ
(1.411,29 + ΦΠΑ) 1.750,00 με ΦΠΑ
(1.451,61 + ΦΠΑ) 1.800,00 με ΦΠΑ
(1.750,00 + ΦΠΑ) 2.170,00 με ΦΠΑ
(650,00 + ΦΠΑ) 806,00 με ΦΠΑ
(241,93 + ΦΠΑ) 299,99 με ΦΠΑ
(327,42 + ΦΠΑ) 406,00 με ΦΠΑ
(1.190,32 + ΦΠΑ) 1.476,00 με ΦΠΑ
(730,65 + ΦΠΑ) 906,01 με ΦΠΑ
(552,42 + ΦΠΑ) 685,00 με ΦΠΑ
(282,26 + ΦΠΑ) 350,00 με ΦΠΑ
(5,65 + ΦΠΑ) 7,01 με ΦΠΑ
(478,23 + ΦΠΑ) 593,01 με ΦΠΑ
(1.975,81 + ΦΠΑ) 2.450,00 με ΦΠΑ
(1.120,97 + ΦΠΑ) 1.390,00 με ΦΠΑ
(1.300,00 + ΦΠΑ) 1.612,00 με ΦΠΑ
(38,71 + ΦΠΑ) 48,00 με ΦΠΑ
(49,19 + ΦΠΑ) 61,00 με ΦΠΑ
(229,84 + ΦΠΑ) 285,00 με ΦΠΑ
(16,13 + ΦΠΑ) 20,00 με ΦΠΑ
(183,87 + ΦΠΑ) 228,00 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(368,55 + ΦΠΑ) 457,00 με ΦΠΑ
(2.016,13 + ΦΠΑ) 2.500,00 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(254,84 + ΦΠΑ) 316,00 με ΦΠΑ
(3.100,00 + ΦΠΑ) 3.844,00 με ΦΠΑ
(266,13 + ΦΠΑ) 330,00 με ΦΠΑ
(2.000,00 + ΦΠΑ) 2.480,00 με ΦΠΑ
(509,68 + ΦΠΑ) 632,00 με ΦΠΑ
(756,45 + ΦΠΑ) 938,00 με ΦΠΑ
(104,84 + ΦΠΑ) 130,00 με ΦΠΑ
(56,45 + ΦΠΑ) 70,00 με ΦΠΑ
(643,55 + ΦΠΑ) 798,00 με ΦΠΑ
(1.076,61 + ΦΠΑ) 1.335,00 με ΦΠΑ
(1.700,81 + ΦΠΑ) 2.109,00 με ΦΠΑ
(325,00 + ΦΠΑ) 403,00 με ΦΠΑ
(390,32 + ΦΠΑ) 484,00 με ΦΠΑ
(912,10 + ΦΠΑ) 1.131,00 με ΦΠΑ
(2.810,48 + ΦΠΑ) 3.485,00 με ΦΠΑ
(2,42 + ΦΠΑ) 3,00 με ΦΠΑ
(170,16 + ΦΠΑ) 211,00 με ΦΠΑ
(241,94 + ΦΠΑ) 300,01 με ΦΠΑ
(4.959,68 + ΦΠΑ) 6.150,00 με ΦΠΑ
(502,42 + ΦΠΑ) 623,00 με ΦΠΑ
(1,06 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
(23,89 + ΦΠΑ) 32,73 με ΦΠΑ
(0,97 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
(645,16 + ΦΠΑ) 800,00 με ΦΠΑ