Εταιρείες

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(807,50 + ΦΠΑ) 1.001,30 με ΦΠΑ
(282,26 + ΦΠΑ) 350,00 με ΦΠΑ
(1.975,81 + ΦΠΑ) 2.450,00 με ΦΠΑ
(1.120,97 + ΦΠΑ) 1.390,00 με ΦΠΑ
(1.120,97 + ΦΠΑ) 1.390,00 με ΦΠΑ
(774,19 + ΦΠΑ) 960,00 με ΦΠΑ
(1.854,84 + ΦΠΑ) 2.300,00 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(3.100,00 + ΦΠΑ) 3.844,00 με ΦΠΑ
(2.000,00 + ΦΠΑ) 2.480,00 με ΦΠΑ
(535,50 + ΦΠΑ) 664,02 με ΦΠΑ
(833,00 + ΦΠΑ) 1.032,92 με ΦΠΑ
(643,55 + ΦΠΑ) 798,00 με ΦΠΑ
(1.076,61 + ΦΠΑ) 1.335,00 με ΦΠΑ
(2.322,58 + ΦΠΑ) 2.880,00 με ΦΠΑ
(2,42 + ΦΠΑ) 3,00 με ΦΠΑ
(4.959,68 + ΦΠΑ) 6.150,00 με ΦΠΑ
(1.379,03 + ΦΠΑ) 1.710,00 με ΦΠΑ