Εταιρείες

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(1.784,68 + ΦΠΑ) 2.213,00 με ΦΠΑ
(2.023,39 + ΦΠΑ) 2.509,00 με ΦΠΑ
(2.023,39 + ΦΠΑ) 2.509,00 με ΦΠΑ
(1.555,65 + ΦΠΑ) 1.929,01 με ΦΠΑ
(1.555,65 + ΦΠΑ) 1.929,01 με ΦΠΑ
(241,94 + ΦΠΑ) 300,01 με ΦΠΑ
(169,36 + ΦΠΑ) 210,01 με ΦΠΑ
(282,26 + ΦΠΑ) 350,00 με ΦΠΑ
(229,84 + ΦΠΑ) 285,00 με ΦΠΑ
(362,90 + ΦΠΑ) 450,00 με ΦΠΑ
(63,70 + ΦΠΑ) 78,99 με ΦΠΑ
(283,06 + ΦΠΑ) 350,99 με ΦΠΑ
(305,65 + ΦΠΑ) 379,01 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(63,70 + ΦΠΑ) 78,99 με ΦΠΑ