Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(229,84 + ΦΠΑ) 285,00 με ΦΠΑ
(362,90 + ΦΠΑ) 450,00 με ΦΠΑ
(63,70 + ΦΠΑ) 78,99 με ΦΠΑ
(283,06 + ΦΠΑ) 350,99 με ΦΠΑ
(305,65 + ΦΠΑ) 379,01 με ΦΠΑ
(5.500,00 + ΦΠΑ) 6.820,00 με ΦΠΑ
(63,70 + ΦΠΑ) 78,99 με ΦΠΑ
(1.500,00 + ΦΠΑ) 1.860,00 με ΦΠΑ
(177,42 + ΦΠΑ) 220,00 με ΦΠΑ
(302,42 + ΦΠΑ) 375,00 με ΦΠΑ
(32,26 + ΦΠΑ) 40,00 με ΦΠΑ
(1.290,32 + ΦΠΑ) 1.600,00 με ΦΠΑ
(1.411,29 + ΦΠΑ) 1.750,00 με ΦΠΑ
(1.451,61 + ΦΠΑ) 1.800,00 με ΦΠΑ
(1.750,00 + ΦΠΑ) 2.170,00 με ΦΠΑ
(650,00 + ΦΠΑ) 806,00 με ΦΠΑ
(241,93 + ΦΠΑ) 299,99 με ΦΠΑ
(327,42 + ΦΠΑ) 406,00 με ΦΠΑ
(1.190,32 + ΦΠΑ) 1.476,00 με ΦΠΑ
(730,65 + ΦΠΑ) 906,01 με ΦΠΑ