Εταιρείες

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(1.500,00 + ΦΠΑ) 1.860,00 με ΦΠΑ
(177,42 + ΦΠΑ) 220,00 με ΦΠΑ
(302,42 + ΦΠΑ) 375,00 με ΦΠΑ
(32,26 + ΦΠΑ) 40,00 με ΦΠΑ
(1.290,32 + ΦΠΑ) 1.600,00 με ΦΠΑ
(1.411,29 + ΦΠΑ) 1.750,00 με ΦΠΑ
(1.451,61 + ΦΠΑ) 1.800,00 με ΦΠΑ
(1.750,00 + ΦΠΑ) 2.170,00 με ΦΠΑ
(650,00 + ΦΠΑ) 806,00 με ΦΠΑ
(241,93 + ΦΠΑ) 299,99 με ΦΠΑ
(327,42 + ΦΠΑ) 406,00 με ΦΠΑ
(1.190,32 + ΦΠΑ) 1.476,00 με ΦΠΑ
(730,65 + ΦΠΑ) 906,01 με ΦΠΑ
(552,42 + ΦΠΑ) 685,00 με ΦΠΑ
(282,26 + ΦΠΑ) 350,00 με ΦΠΑ
(5,65 + ΦΠΑ) 7,01 με ΦΠΑ
(478,23 + ΦΠΑ) 593,01 με ΦΠΑ
(1.975,81 + ΦΠΑ) 2.450,00 με ΦΠΑ
(1.120,97 + ΦΠΑ) 1.390,00 με ΦΠΑ
(1.120,97 + ΦΠΑ) 1.390,00 με ΦΠΑ