Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(1.700,81 + ΦΠΑ) 2.109,00 με ΦΠΑ
(325,00 + ΦΠΑ) 403,00 με ΦΠΑ
(390,32 + ΦΠΑ) 484,00 με ΦΠΑ
(912,10 + ΦΠΑ) 1.131,00 με ΦΠΑ
(2.810,48 + ΦΠΑ) 3.485,00 με ΦΠΑ
(2,42 + ΦΠΑ) 3,00 με ΦΠΑ
(170,16 + ΦΠΑ) 211,00 με ΦΠΑ
(22,58 + ΦΠΑ) 28,00 με ΦΠΑ
(241,94 + ΦΠΑ) 300,01 με ΦΠΑ
(4.959,68 + ΦΠΑ) 6.150,00 με ΦΠΑ
(502,42 + ΦΠΑ) 623,00 με ΦΠΑ
(1,06 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
(23,89 + ΦΠΑ) 32,73 με ΦΠΑ
(0,97 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ