Εταιρείες

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(2.322,58 + ΦΠΑ) 2.880,00 με ΦΠΑ
(580,65 + ΦΠΑ) 720,01 με ΦΠΑ
(2,42 + ΦΠΑ) 3,00 με ΦΠΑ
(467,74 + ΦΠΑ) 580,00 με ΦΠΑ
(170,16 + ΦΠΑ) 211,00 με ΦΠΑ
(241,94 + ΦΠΑ) 300,01 με ΦΠΑ
(4.959,68 + ΦΠΑ) 6.150,00 με ΦΠΑ
(502,42 + ΦΠΑ) 623,00 με ΦΠΑ
(1,06 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
(23,89 + ΦΠΑ) 27,00 με ΦΠΑ
(0,97 + ΦΠΑ) 1,20 με ΦΠΑ
(10,62 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
(645,16 + ΦΠΑ) 800,00 με ΦΠΑ