Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(304,03 + ΦΠΑ) 377,00 με ΦΠΑ
(158,06 + ΦΠΑ) 195,99 με ΦΠΑ
(87,10 + ΦΠΑ) 108,00 με ΦΠΑ
(80,65 + ΦΠΑ) 100,01 με ΦΠΑ
(73,39 + ΦΠΑ) 91,00 με ΦΠΑ
(112,90 + ΦΠΑ) 140,00 με ΦΠΑ
(150,81 + ΦΠΑ) 187,00 με ΦΠΑ
(213,71 + ΦΠΑ) 265,00 με ΦΠΑ
(91,94 + ΦΠΑ) 114,01 με ΦΠΑ
(217,74 + ΦΠΑ) 270,00 με ΦΠΑ
(84,68 + ΦΠΑ) 105,00 με ΦΠΑ
(84,68 + ΦΠΑ) 105,00 με ΦΠΑ
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
(104,84 + ΦΠΑ) 130,00 με ΦΠΑ
(129,03 + ΦΠΑ) 160,00 με ΦΠΑ
(96,78 + ΦΠΑ) 120,01 με ΦΠΑ