Εταιρείες
Μέγεθος Monitor
Τύπος Χαρτιού
Εκτύπωση Απαγωγών
Πλάτος Χαρτιού Εκτύπωσης

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Στο Medical.gr θα βρείτε πλήρη καρδιολογικό εξοπλισμό & αναλώσιμα υλικά. Πανελλαδική εγκατάσταση και υποστήριξη με την εγγύηση της Sigma Medical.

Καρδιογράφοι, Holter Πίεσης & Ρυθμού, Τέστ Κοπώσεως, Πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Υπερηχογράφοι, Καταγραφικά Χαρτιά Καρδιογράφων, Καρδιολογικά Αναλώσιμα.

(212,90 + ΦΠΑ) 264,00 με ΦΠΑ
(245,97 + ΦΠΑ) 305,00 με ΦΠΑ
(515,32 + ΦΠΑ) 639,00 με ΦΠΑ
(633,06 + ΦΠΑ) 784,99 με ΦΠΑ
(209,67 + ΦΠΑ) 259,99 με ΦΠΑ
(229,83 + ΦΠΑ) 284,99 με ΦΠΑ
(149,19 + ΦΠΑ) 185,00 με ΦΠΑ
(91,94 + ΦΠΑ) 114,01 με ΦΠΑ
(104,84 + ΦΠΑ) 130,00 με ΦΠΑ
(81,45 + ΦΠΑ) 101,00 με ΦΠΑ
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
(222,58 + ΦΠΑ) 276,00 με ΦΠΑ
(189,52 + ΦΠΑ) 235,00 με ΦΠΑ
(168,55 + ΦΠΑ) 209,00 με ΦΠΑ
(60,48 + ΦΠΑ) 75,00 με ΦΠΑ
(2.485,00 + ΦΠΑ) 3.081,40 με ΦΠΑ
(89,32 + ΦΠΑ) 110,76 με ΦΠΑ
(3.160,48 + ΦΠΑ) 3.919,00 με ΦΠΑ
(4.875,00 + ΦΠΑ) 6.045,00 με ΦΠΑ
(1.962,90 + ΦΠΑ) 2.434,00 με ΦΠΑ
(1.962,90 + ΦΠΑ) 2.434,00 με ΦΠΑ
(701,61 + ΦΠΑ) 870,00 με ΦΠΑ
(935,00 + ΦΠΑ) 1.159,40 με ΦΠΑ
(354,84 + ΦΠΑ) 440,00 με ΦΠΑ
(443,54 + ΦΠΑ) 549,99 με ΦΠΑ
(399,19 + ΦΠΑ) 495,00 με ΦΠΑ
(72,58 + ΦΠΑ) 90,00 με ΦΠΑ
(2.500,00 + ΦΠΑ) 3.100,00 με ΦΠΑ
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(630,65 + ΦΠΑ) 782,01 με ΦΠΑ
(201,61 + ΦΠΑ) 250,00 με ΦΠΑ
(790,32 + ΦΠΑ) 980,00 με ΦΠΑ