Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Χειρουργική

(645,16 + ΦΠΑ) 800,00 με ΦΠΑ
(646,77 + ΦΠΑ) 801,99 με ΦΠΑ
(677,42 + ΦΠΑ) 840,00 με ΦΠΑ
(688,71 + ΦΠΑ) 854,00 με ΦΠΑ
(697,58 + ΦΠΑ) 865,00 με ΦΠΑ
(770,00 + ΦΠΑ) 954,80 με ΦΠΑ
(806,45 + ΦΠΑ) 1.000,00 με ΦΠΑ
(816,13 + ΦΠΑ) 1.012,00 με ΦΠΑ
(846,77 + ΦΠΑ) 1.049,99 με ΦΠΑ