Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Χειρουργική

(877,42 + ΦΠΑ) 1.088,00 με ΦΠΑ
(903,23 + ΦΠΑ) 1.120,01 με ΦΠΑ
(1.004,03 + ΦΠΑ) 1.245,00 με ΦΠΑ
(1.049,00 + ΦΠΑ) 1.300,76 με ΦΠΑ
(1.067,74 + ΦΠΑ) 1.324,00 με ΦΠΑ
(1.076,61 + ΦΠΑ) 1.335,00 με ΦΠΑ
(1.127,42 + ΦΠΑ) 1.398,00 με ΦΠΑ
(1.190,32 + ΦΠΑ) 1.476,00 με ΦΠΑ
(1.200,00 + ΦΠΑ) 1.488,00 με ΦΠΑ
(1.500,00 + ΦΠΑ) 1.860,00 με ΦΠΑ
(1.501,61 + ΦΠΑ) 1.862,00 με ΦΠΑ