Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Χειρουργική

(2.741,94 + ΦΠΑ) 3.400,01 με ΦΠΑ
(2.804,84 + ΦΠΑ) 3.478,00 με ΦΠΑ
(2.855,65 + ΦΠΑ) 3.541,01 με ΦΠΑ
(2.912,10 + ΦΠΑ) 3.611,00 με ΦΠΑ
(3.064,52 + ΦΠΑ) 3.800,00 με ΦΠΑ
(4.079,84 + ΦΠΑ) 5.059,00 με ΦΠΑ
(4.379,03 + ΦΠΑ) 5.430,00 με ΦΠΑ