Εταιρείες

Χειρουργική

Φορητός Υπέρηχος Chison ECO1
GIM-33863
(816,13 + ΦΠΑ) 1.012,00 με ΦΠΑ
+
(55,71 + ΦΠΑ) 69,08 με ΦΠΑ
+
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(467,74 + ΦΠΑ) 580,00 με ΦΠΑ
+
Ηχοβολέας Linear 7.5MHz Mindray
GIM-33983
(1.784,68 + ΦΠΑ) 2.213,00 με ΦΠΑ
+
Ηχοβολέας Micro-Convex 3.5MHz Mindray
GIM-33980
(2.023,39 + ΦΠΑ) 2.509,00 με ΦΠΑ
+
(2.023,39 + ΦΠΑ) 2.509,00 με ΦΠΑ
+
Ηχοβολέας Micro-Convex 6.5MHz Mindray
GIM-33978
(2.023,39 + ΦΠΑ) 2.509,00 με ΦΠΑ
+
Ηχοβολέας Convex 3.5MHz Mindray
GIM-33976
(1.555,65 + ΦΠΑ) 1.929,01 με ΦΠΑ
+
(552,42 + ΦΠΑ) 685,00 με ΦΠΑ
+
(552,42 + ΦΠΑ) 685,00 με ΦΠΑ
+
Ηχοβολέας Linear 7.5MHz Mindray
GIM-33977
(1.555,65 + ΦΠΑ) 1.929,01 με ΦΠΑ
+
(1.997,58 + ΦΠΑ) 2.477,00 με ΦΠΑ
+
[Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμή]
(495,00 + ΦΠΑ) 613,80 με ΦΠΑ
+