Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Χειρουργική

(688,71 + ΦΠΑ) 854,00 με ΦΠΑ
(3,70 + ΦΠΑ) 4,59 με ΦΠΑ
(2.338,71 + ΦΠΑ) 2.900,00 με ΦΠΑ
(561,29 + ΦΠΑ) 696,00 με ΦΠΑ
(877,42 + ΦΠΑ) 1.088,00 με ΦΠΑ
(2.298,39 + ΦΠΑ) 2.850,00 με ΦΠΑ
(318,55 + ΦΠΑ) 395,00 με ΦΠΑ
(1.067,74 + ΦΠΑ) 1.324,00 με ΦΠΑ
(2.855,65 + ΦΠΑ) 3.541,01 με ΦΠΑ