Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Χειρουργική

(697,58 + ΦΠΑ) 865,00 με ΦΠΑ
(770,00 + ΦΠΑ) 954,80 με ΦΠΑ
(806,45 + ΦΠΑ) 1.000,00 με ΦΠΑ
(816,13 + ΦΠΑ) 1.012,00 με ΦΠΑ
(846,77 + ΦΠΑ) 1.049,99 με ΦΠΑ
(877,42 + ΦΠΑ) 1.088,00 με ΦΠΑ
(903,23 + ΦΠΑ) 1.120,01 με ΦΠΑ
(1.004,03 + ΦΠΑ) 1.245,00 με ΦΠΑ
(1.049,00 + ΦΠΑ) 1.300,76 με ΦΠΑ