Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Χειρουργική

(688,71 + ΦΠΑ) 854,00 με ΦΠΑ
(561,29 + ΦΠΑ) 696,00 με ΦΠΑ
(646,77 + ΦΠΑ) 801,99 με ΦΠΑ
(2.804,84 + ΦΠΑ) 3.478,00 με ΦΠΑ
(816,13 + ΦΠΑ) 1.012,00 με ΦΠΑ
(1.076,61 + ΦΠΑ) 1.335,00 με ΦΠΑ
(2.016,13 + ΦΠΑ) 2.500,00 με ΦΠΑ