Εταιρείες
Τύπος Χαρτιού

Χειρουργική

(5.725,81 + ΦΠΑ) 7.100,00 με ΦΠΑ
(4.379,03 + ΦΠΑ) 5.430,00 με ΦΠΑ
(4.079,84 + ΦΠΑ) 5.059,00 με ΦΠΑ
(3.064,52 + ΦΠΑ) 3.800,00 με ΦΠΑ
(2.912,10 + ΦΠΑ) 3.611,00 με ΦΠΑ
(2.855,65 + ΦΠΑ) 3.541,01 με ΦΠΑ