Εταιρείες

Διαγνωστικές Συσκευές

Διαγνωστικές Συσκευές

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε συσκευές για τον έλεγχο του σακχάρου, της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων, του Λιπιδαιμικού Προφίλ, της αιμοσφαιρίνης αλλά και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, του χρόνου προθρομβίνης (INR), Αναλυτές Αερίων Αίματος αλλά και Αναλυτές ταινιών για ούρα.
Διαγνωστικές ταινίες και αναλώσιμα αντιδραστήρια για τις παραπάνω συσκευές θα βρείτε στην κατηγορία μας