Εταιρείες

Διαθερμίες & Θερμοκαυτήρες

Χειρουργικές Διαθερμίες & Θερμοκαυτήρες

Η κατηγορία περιλαμβάνει χειρουργικές διαθερμίες, μονοπολικές & διπολικές, για εφαρμογές ηλεκτροχειρουργικής και θερμοκαυτήρες Bovie πολλαπλών χρήσεων καθώς και τα αναλώσιμα ηλεκτρόδιά τους.

Ηλεκτρόδια Θερμοκαυτήρα FIAB
GIM-30601
(52,70 + ΦΠΑ) 65,35 με ΦΠΑ
(24,65 + ΦΠΑ) 30,57 με ΦΠΑ
+
Θερμοκαυτήρες μ.χ FIAB
GIM-30580
(10,63 + ΦΠΑ) 13,18 με ΦΠΑ
(35,70 + ΦΠΑ) 44,27 με ΦΠΑ
+
Ηλεκτρόδια Θερμοκαυτήρα Bovie
GIM-30596
(7,50 + ΦΠΑ) 9,30 με ΦΠΑ
(69,70 + ΦΠΑ) 86,43 με ΦΠΑ
+
(1.951,61 + ΦΠΑ) 2.420,00 με ΦΠΑ
(5.620,97 + ΦΠΑ) 6.970,00 με ΦΠΑ
(887,10 + ΦΠΑ) 1.100,00 με ΦΠΑ
Μονοπολική Διαθερμία D106 50W
GIM-30516
(510,00 + ΦΠΑ) 632,40 με ΦΠΑ
+
(790,50 + ΦΠΑ) 980,22 με ΦΠΑ
Μονοπολική Διαθερμία Surtron
LED-10.100.051
(677,42 + ΦΠΑ) 840,00 με ΦΠΑ