Εταιρείες

Διαθερμίες & Θερμοκαυτήρες

Χειρουργικές Διαθερμίες & Θερμοκαυτήρες

Η κατηγορία περιλαμβάνει χειρουργικές διαθερμίες, μονοπολικές & διπολικές, για εφαρμογές ηλεκτροχειρουργικής και θερμοκαυτήρες Bovie πολλαπλών χρήσεων καθώς και τα αναλώσιμα ηλεκτρόδιά τους.

Ηλεκτρόδια Θερμοκαυτήρα FIAB
GIM-30601
(52,42 + ΦΠΑ) 65,00 με ΦΠΑ
+
(25,00 + ΦΠΑ) 31,00 με ΦΠΑ
+
Θερμοκαυτήρες μ.χ FIAB
GIM-30580
(9,68 + ΦΠΑ) 12,00 με ΦΠΑ
+
(37,90 + ΦΠΑ) 47,00 με ΦΠΑ
+
Ηλεκτρόδια Θερμοκαυτήρα Bovie
GIM-30596
(8,06 + ΦΠΑ) 9,99 με ΦΠΑ
+
(75,00 + ΦΠΑ) 93,00 με ΦΠΑ
+
(1.951,61 + ΦΠΑ) 2.420,00 με ΦΠΑ
+
(5.620,97 + ΦΠΑ) 6.970,00 με ΦΠΑ
+
(887,10 + ΦΠΑ) 1.100,00 με ΦΠΑ
+
Μονοπολική Διαθερμία D106 50W
GIM-30516
(509,68 + ΦΠΑ) 632,00 με ΦΠΑ
+
(790,32 + ΦΠΑ) 980,00 με ΦΠΑ
+
Μονοπολική Διαθερμία Surtron
LED-10.100.051
(677,42 + ΦΠΑ) 840,00 με ΦΠΑ
+