Εταιρείες

Αξεσουάρ Καρδιοτοκογράφων

Κλιπ Ζώνης Κεφαλών Huntleigh
HUN-ACC-OBS-051
(20,16 + ΦΠΑ) 25,00 με ΦΠΑ
+
(1.366,94 + ΦΠΑ) 1.695,01 με ΦΠΑ
+
(1.145,16 + ΦΠΑ) 1.420,00 με ΦΠΑ
+
(903,23 + ΦΠΑ) 1.120,01 με ΦΠΑ
+
(330,65 + ΦΠΑ) 410,01 με ΦΠΑ
+
Αισθητήρας Οξυμετρίας BCI Huntleigh
HUN-ACC-VSM-171
(237,90 + ΦΠΑ) 295,00 με ΦΠΑ
+
(330,65 + ΦΠΑ) 410,01 με ΦΠΑ
+
Αισθητήρας Οξυμετρίας Nellcor Huntleigh
HUN-ACC-NEL-DS-100A
(245,97 + ΦΠΑ) 305,00 με ΦΠΑ
+
(141,13 + ΦΠΑ) 175,00 με ΦΠΑ
+
(903,23 + ΦΠΑ) 1.120,01 με ΦΠΑ
+
(5.177,42 + ΦΠΑ) 6.420,00 με ΦΠΑ
+
Επίτοιχη βάση για BD4000xs
HUN-ACC31
(108,87 + ΦΠΑ) 135,00 με ΦΠΑ
+