Τύπος Κλιβάνου
Εταιρείες (1)

Κλίβανοι Αποστείρωσης

Κλιβανοι Tecno Gaz

Κλίβανοι Αποστείρωσης

Ως Αποστείρωση ορίζουμε την ελεγχόμενη διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται ολοσχερής καταστροφή όλων των μικροβίων και των σπόρων από ένα αντικείμενο/εργαλείο με την χρήση φυσικών μέσων (π.χ. υψηλή θερμοκρασία, ατμός υπό πίεση) ή χημικών μέσων (π.χ. υπεροξείδιο του υδρογόνου, οξείδιο του αιθυλενίου).

Η σημασία της αποστείρωσης των διάφορων εργαλείων ή υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική πράξη είναι αυτονόητη. Αποτελεί το μοναδικό τρόπο προστασίας απέναντι στις μολυσματικές ασθένειες όπως η ηπατίτιδα Β και το AIDS.

Για την αποστείρωση χρησιμοποιούνται δύο κυρίως συσκευές. Ο κλίβανος ξηρού αέρα και το αυτόκαυστο.

Στον κλίβανο τα εργαλεία παραμένουν σε συγκεκριμένη θερμοκρασία για προκαθορισμένο χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αποστείρωση τους.

Στον αυτόκαυστο η αποστείρωση επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Στον αυτόκαυστο χρησιμοποιούμε θερμοκρασίες μικρότερες από ότι στον κλίβανο και έτσι έχουμε την δυνατότητα να αποστειρώσουμε και πιο ευαίσθητα υλικά όπως γάζες, γυάλινα αντικείμενα κ.α. Η σωστή αποστείρωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευθύνες που έχει ένας γιατρός απέναντι σ τους ασθενείς του.

(1.129,03 + ΦΠΑ) 1.400,00 με ΦΠΑ
Κλίβανος Αποστείρωσης Memmert με Φυσική Κυκλοφορία Αέρα Η αποστείρωση των υλικών ιατρικού ενδιαφέροντος είναι μια κρίσιμη διαδικασία. Απαιτούνται ακρίβεια...

(1.346,77 + ΦΠΑ) 1.669,99 με ΦΠΑ
Κλίβανος Αποστείρωσης Memmert με Κυκλοφορητή Αέρος Η αποστείρωση των υλικών ιατρικού ενδιαφέροντος είναι μια κρίσιμη διαδικασία. Απαιτούνται ακρίβεια στη...
Παράδοση σε 4-10 ημέρες