Εταιρείες
Τύπος Κλιβάνου
Κατηγορία Κλιβάνου

Κλίβανοι Αποστείρωσης

Κλιβανοι Tecno Gaz

Κλίβανοι Αποστείρωσης Ατμού & Θερμού Αέρα

Κλίβανοι Αποστείρωσης ατμού κατάλληλοι για κάθε τύπο φορτίου όπως μεταλλικά & θερμοπλαστικά υλικά (κατηγορίας Ν) αλλά και για πορώδη υλικά, προϊόντα σε σακουλάκια, υφάσματα και κοίλα αντικείμενα, κατηγορίας Β σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13060. Κατασκευασμένοι εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, εξασφαλίζουν σωστή απόστείρωση και μακρόχρονη λειτουργία. Κλίβανοι Memmert, Tecnogaz, Icanclave, Tau Steril, Tuttnauer
(2.298,39 + ΦΠΑ) 2.850,00 με ΦΠΑ
(1.767,74 + ΦΠΑ) 2.192,00 με ΦΠΑ
(1.774,19 + ΦΠΑ) 2.200,00 με ΦΠΑ
(2.000,00 + ΦΠΑ) 2.480,00 με ΦΠΑ
(2.395,16 + ΦΠΑ) 2.970,00 με ΦΠΑ