Εταιρείες
Κατηγορίες

Λιπομετρητές

Λιπομετρητές Seca

Το σωματικό λίπος έχει άμεση επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και η σωστή εκτίμησή του μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς. Ο κύριος τομέας στον οποίο συνεισφέρει η γνώση του ποσοστού λίπους είναι η διάγνωση και ο βαθμός της παχυσαρκίας ενός ατόμου, η οποία είναι και η βασική αιτία πολλών ασθενειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.

Οι λιπομετρητές είναι τα πλέον κατάλληλα “εργαλεία” για κάθε ιατρό που επιθυμεί την ανάλυση της σωματικής σύνθεσης ασθενών με μεγάλη ακρίβεια και εντυπωσιακή εγκυρότητα με υψηλό συντελεστή συσχέτισης.

Η αξιολόγηση της σωματικής σύνθεσης του ανθρωπίνου σώματος για τον προσδιορισμό της διατροφικής του κατάστασης και τον έλεγχο των υγρών του αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο οι αναλυτές λίπους είναι αναντικατάστατα εργαλεία μέτρησης και διάγνωσης. Η υψηλή τεχνολογία που μας παρέχει τις τιμές εμπέδησης (impedance) και αντίστασης (reactance), για κάθε τμήμα του σώματος σε πολλαπλές συχνότητες (5kHz, 50kHz, 500kHz, 1000kHz), καθώς και η υψηλή επαναληψιμότητα μέσω της μοναδικής μεθόδου Τετραπολικών Ηλεκτροδίων Αφής 8-σημείων, μας δίνει την λύση, έτσι ώστε να κατανοήσουμε σε βάθος το πρόβλημα του ασθενή και να βελτιστοποιήσουμε την θεραπεία του.