Εταιρείες
Κατηγορίες

Κατηγορίες Κατηγορίες

Μόνιτορ Ζωτικών Λειτουργιών

Μόνιτορ Ζωτικών Λειτουργιών

Μόνιτορ Ζωτικών Λειτουργιών

H συσκευή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (Monitor), αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την μέτρηση, απεικόνιση και τελικά την αποτίμηση της βιοφυσικής κατάστασης ενός ασθενούς.

Στην βασική του μορφή μετρά και απεικονίζει την μη αιματηρή πίεση, την οξυγόνωση του αίματος, τον καρδιακό ρυθμό και την θερμοκρασία. Σε πιο σύνθετες μορφές μπορεί να δεχθεί ενισχυτές ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αιματηρών πιέσεων, καπνομετρίας, μέτρησης πτητικών αερίων, κ.τ.λ.

Οι κυματομορφές που απεικονίζονται είναι συγχρονισμένες και έτσι ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται πάντα στο ίδιο χρονικό σημείο για όλες τις κυματομορφές. Αυτό βοηθά στη σύγκριση και συσχέτιση των διαφόρων κυματομορφών π.χ. της κυματομορφής της πίεσης και του καρδιογραφήματος.

Επιπλέον μπορούν να εξοπλιστούν με εκτυπωτές, μπαταρίες, σύνδεση σε κεντρικό σταθμό και άλλα τεχνικά στοιχεία (οπτικά & ηχητικά alarms) τα οποία μπορούν να τα καταστήσουν ιδανικά για χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε Monitor που μπορούν να καλύψουν από ένα Ιατρείο μέχρι Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης.