Εταιρείες

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας TENS

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας TENS

Η Ηλεκτροθεραπεία ως μέθοδος αποκατάστασης, χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.
Η μέθοδος περιλαμβάνει μορφές ρευμάτων που πραγματοποιούν ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό με σκοπό τη μυϊκή ενδυνάμωση και την αναλγησία της περιοχής που εφαρμόζεται. Τα αναλγητικά ρεύματα TENS χαρακτηρίζονται σαν η πιο σύγχρονη μορφή αναλγητικών ηλεκτρικών ρευμάτων.