Εταιρείες

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας TENS

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας TENS

Η Ηλεκτροθεραπεία ως μέθοδος αποκατάστασης, χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.
Η μέθοδος περιλαμβάνει μορφές ρευμάτων που πραγματοποιούν ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό με σκοπό τη μυϊκή ενδυνάμωση και την αναλγησία της περιοχής που εφαρμόζεται. Τα αναλγητικά ρεύματα TENS χαρακτηρίζονται σαν η πιο σύγχρονη μορφή αναλγητικών ηλεκτρικών ρευμάτων.

(58,06 + ΦΠΑ) 71,99 με ΦΠΑ
+
(89,52 + ΦΠΑ) 111,00 με ΦΠΑ
+
(123,39 + ΦΠΑ) 153,00 με ΦΠΑ
+
(137,90 + ΦΠΑ) 171,00 με ΦΠΑ
+
(237,10 + ΦΠΑ) 294,00 με ΦΠΑ
+
(166,94 + ΦΠΑ) 207,01 με ΦΠΑ
+