Εταιρείες

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας TENS

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας TENS

Η Ηλεκτροθεραπεία ως μέθοδος αποκατάστασης, χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.
Η μέθοδος περιλαμβάνει μορφές ρευμάτων που πραγματοποιούν ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό με σκοπό τη μυϊκή ενδυνάμωση και την αναλγησία της περιοχής που εφαρμόζεται. Τα αναλγητικά ρεύματα TENS χαρακτηρίζονται σαν η πιο σύγχρονη μορφή αναλγητικών ηλεκτρικών ρευμάτων.

(57,80 + ΦΠΑ) 71,67 με ΦΠΑ
+
(87,55 + ΦΠΑ) 108,56 με ΦΠΑ
+
(123,25 + ΦΠΑ) 152,83 με ΦΠΑ
+
(137,70 + ΦΠΑ) 170,75 με ΦΠΑ
+
(237,15 + ΦΠΑ) 294,07 με ΦΠΑ
+
(174,25 + ΦΠΑ) 216,07 με ΦΠΑ
+