Επιλογή Συσκευής Kanmed
Εταιρείες

Αξεσουάρ Kanmed

Θερμαντικό στρώμα Operatherm
KAN-OP3-104
(1.169,36 + ΦΠΑ) 1.450,01 με ΦΠΑ
+
Ράφι θερμοθαλάμου Kanmed Universal
KAN-GE-41500
(179,03 + ΦΠΑ) 222,00 με ΦΠΑ
+
Στρώμα Γέλης με θήκη
KAN-GE-305015
(237,90 + ΦΠΑ) 295,00 με ΦΠΑ
+
Στρώμα Γέλης
KAN-GE-602815
(366,94 + ΦΠΑ) 455,01 με ΦΠΑ
+
Στρώμα Γέλης
KAN-GE-436315
(258,07 + ΦΠΑ) 320,01 με ΦΠΑ
+
(79,84 + ΦΠΑ) 99,00 με ΦΠΑ
+
Κάλυμμα φωλιάς μιας χρήσης
KAN-BW-50-250
(10,48 + ΦΠΑ) 13,00 με ΦΠΑ
+
Φωλιά Μωρού μιας χρήσης
KAN-BW-50-200
(20,16 + ΦΠΑ) 25,00 με ΦΠΑ
+
Φωλιά Μωρού Kanmed
KAN-BW-50-025
(119,35 + ΦΠΑ) 147,99 με ΦΠΑ
+
Στρώμα νερού 4.5lt
KAN-BW-50-003
(188,71 + ΦΠΑ) 234,00 με ΦΠΑ
+
Επιφάνεια θέρμανσης BW3
KAN-BW3-003
(475,81 + ΦΠΑ) 590,00 με ΦΠΑ
+
Στρώμα Αφρού
KAN-BW3-203
(198,39 + ΦΠΑ) 246,00 με ΦΠΑ
+
Αερόστρωμα Warmcloud, μιας χρήσης
KAN-OT-600-211
(34,68 + ΦΠΑ) 43,00 με ΦΠΑ
+
(317,74 + ΦΠΑ) 394,00 με ΦΠΑ
+
Ράφι θερμοθαλάμου Kanmed Blanket
KAN-GE-41580
(317,74 + ΦΠΑ) 394,00 με ΦΠΑ
+