Εταιρείες

Ροόμετρα - Σπιρόμετρα

Ροόμετρα & Προσωπικά Σπιρόμετρα για την καταγραφή των μετρήσεων Peak Expiratory Flow (μέγιστη εκπνεόμενη ροή) και FEV1 (βίαια εκπνεόμενος όγκος σε 1 δευτερόλεπτο) από την άνεση του σπιτιού με δυνατότητα αποστολής των αποτελέσματων ηλεκτρονικά στο σύμβουλο της υγείας σας.