Επιδεσμικό Υλικό

Ευρύ φάσμα επιδεσμικού υλικού εγγυημένο & κατάλληλο για να καλύψετε τις επαγγελματικές ανάγκες σας! Από έναν απλό επίδεσμο, γάζα, επίθεμα, ράμμα, ταινία στερέωσης ή νάρθηκα γύψου, για επαγγελματική ή και προσωπική χρήση μέχρι τα σύγχρονα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τραυματιολογίας.