Εταιρείες

Καπνογράφοι

Καπνογράφοι

Το CO2 είναι το αέριο που παράγεται συνεχώς στους ιστούς σαν αποτέλεσμα του κυτταρικού μεταβολισμού και αποβάλλεται από τους πνεύμονες.

Η τεχνική για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του CO2 στην αέριο φάση ονομάζεται καπνομετρία, ενώ η καταγραφή με ταυτόχρονη ανάλυση της κυματομορφής της συγκέντρωσης του CO2 σε σχέση με το χρόνο γίνεται από συσκευές που ονομάζονται καπνογράφοι και αναφέρεται ως καπνογραφία (χρόνου, όγκου).

Η καπνογραφία μετρά μη επεμβατικά τη μερική πίεση του τελοεκπνευστικού CO2 (PETCO2). Η μέτρηση της μερικής πίεσης του τελοεκπνευστικού CO2 (PΕΤCO2) αποτελεί ένα μη επεμβατικό τρόπο συνεχούς παρακολούθησης του κυψελιδικού PACO2 το οποίο αποτελεί δείκτη του κυψελιδικού αερισμού. Οι καπνογράφοι διακρίνονται σε κυρίου ρεύματος (mainstream capnometry) & περιφερικού ρεύματος (sidestream capnometry).

Εκτός της μέτρησης του CO2 προσφέρουν ταυτόχρονη παλμική οξυμετρία αλλά και αριθμητική ένδειξη καρδιακού παλμού καθώς και αναπνοών του ασθενούς, καμπυλών καπνογραφίας και πληθυσμογραφίας, Trend κυματομορφών, μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων, ρυθμίσεις ανώτατων και κατώτατων ορίων με αντίστοιχα ηχητικά και οπτικά μηνύματα, θύρες διασύνδεσης με Η/Υ και σχετικά λογισμικά διαχείρισης. Συνοδεύονται από μεγάλη ποικιλία αισθητήρων, μιας ή πολλαπλών χρήσεων.

(3.064,52 + ΦΠΑ) 3.800,00 με ΦΠΑ
Νέα & Βελτιωμένη έκδοση Καπνογράφου LifeSense II της Nonin Medical Τα νέα μοντέλα LifeSense II™ αποτελούν εξ ολοκλήρου νέα μοντέλα, με νέα...
Παράδοση σε 4-10 ημέρες
+

(2.741,94 + ΦΠΑ) 3.400,01 με ΦΠΑ
Νέα & Βελτιωμένη έκδοση Καπνογράφου RespSense II της Nonin Medical Τα νέα μοντέλα RespSence II™ αποτελούν εξ ολοκλήρου νέα μοντέλα, με...
Παράδοση σε 4-10 ημέρες
+

(1.036,29 + ΦΠΑ) 1.285,00 με ΦΠΑ
Καπνόμετρο χωρίς alarm, Nonin
Καπνόμετρο Οξύμετρο Φορητό ΝΟΝΙΝ 9840series (9843/9847) Γρήγορη ανίχνευση του διοξειδίου του άνθρακα CO2 από την πρώτη αναπνοή Τα μόνιτορ Οξυμετρίας –...
Παράδοση σε 1-3 ημέρες
+