Εταιρείες

Αναλυτές Σύστασης Σώματος - Λιπομετρητές

Αναλυτές Σύστασης Σώματος - Λιπομετρητές

Στην αξιολόγηση της Σωματικής Σύστασης του Ανθρωπίνου σώματος για τον προσδιορισμό της διατροφικής του κατάστασης, ένας αξιόπιστος Αναλυτής Σύστασης Σώματος (κοινά αναφερόμενος ως "Λιπομετρητής") αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο μέτρησης.
Οι αναλυτές σύστασης σώματος seca mBCA είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας με εξειδικευμένους ερευνητές στον τομέα της σύνθεσης του σώματος και διαθέτουν πλήθος κλινικών ερευνών που εξασφαλίζουν ιατρικώς αξιόπιστα αποτελέσματα!

Αναλυτές σώματος και σωματικής σύνθεσης Seca mBCA 555 & 515 με τοπική σύνδεση ή cloud based για αξιόπιστη καταγραφή των παραμέτρων: Βάρος, Μάζα Λιπώδους Ιστού, Ποσοστό Λίπους, ΒΜΙ, Σκελετικός Μυικός Ιστός, Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός, Κατάσταση Ενυδάτωσης Σώματος, Μάζα Άλιπου Ιστού, Αναλογία Μέσης / Γοφών (WHR), Έλεγχος Μυικού Ιστού, Έλεγχος Λίπους, Τμηματική Ανάλυση Μυώδους Ιστού, Συνολική & Τμηματική Ανάλυση Σώματος