Εταιρείες

Καρδιολογία

1.750,00 +ΦΠΑ 2.170,00 με ΦΠΑ
650,00 +ΦΠΑ 806,00 με ΦΠΑ
1.800,00 +ΦΠΑ 2.232,00 με ΦΠΑ
1.596,77 +ΦΠΑ 1.979,99 με ΦΠΑ
951,61 +ΦΠΑ 1.180,00 με ΦΠΑ
951,61 +ΦΠΑ 1.180,00 με ΦΠΑ