Όροι χρήσης Medical.gr

Η Εταιρεία

H ιστοσελίδα www.medical.gr διευθύνεται από την Σ.Χάσκος – Χ.Τσικούδης O.E. με ΑΦΜ 084157763 και ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πάργας 2 & Αγίου Θωμά 22, Τ.Κ.11527 και είναι καταχωρημένη με Αριθμό ΓΕΜΗ: 002119601000. Το Ηλεκτρονικό κατάστημα www.medical.gr παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες / μέλη / πελάτες του με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης . Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω του www.medical.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ευθύνη του χρήστη

Όσον αφορά στη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι είναι άνω των 18 ετών, καθώς και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς ικανούς να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών του είναι απαγορευμένη. Οιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού του, καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή του, και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του. Σε περίπτωση ανήλικου χρήστη, αυτό δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο τους, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την απόλυτη κρίση της.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το www.medical.gr, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το www.medical.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του www.medical.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην Σ.Χάσκος – Χ.Τσικούδης O.E.. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, τροποποίηση ή, μεταπώληση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χρήση ή παραπλάνηση του κοινού, αναφορικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι ο χρήστης θα τηρεί όλες τις διατυπώσεις – υποχρεώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για αποκλειστική προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την παρούσα ιστοσελίδα, και χωρίς να βλάπτονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών και άλλου είδους φορέων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Η www.medical.gr παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.medical.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του www.medical.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα www.medical.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφόσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την www.medical.gr., ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την www.medical.gr .

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.medical.gr παρέχεται από την Σ.Χάσκος – Χ.Τσικούδης Ο.Ε "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η www.medical.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Η Σ.Χάσκος – Χ.Τσικούδης Ο.Ε δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.medical.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την www.medical.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η www.medical.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Περιγραφές Προϊόντων

To www.medical.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Εντούτοις, το www.medical.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη. Όλες οι τιμές αναφέρονται τόσο ως "καθαρές" (προ ΦΠΑ) όσο και ως "τελικές" (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α). Ο Φ.Π.Α υπολογίζεται και προστίθεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς (check-out).

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ενημερωτικά δελτία newsletters, αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου χρήστη στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία δύναται νομίμως να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, για την αποστολή και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων, εκτός αν ο παραλήπτης ρητά αρνηθεί κάτι τέτοιο.Η αλληλογραφία με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του, δεν αποτελούν ενημερωτικά μηνύματα, κατά την έννοια του παρόντος.

Δικαίωμα Αλλαγών

Το www.medical.gr. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος - Διαφωνίες

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.medical.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.medical.gr, και κατά συνέπεια της www.medical.gr.
Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.medical.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Απο τις 15/2/2016 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι: Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια: -- Υποβολή καταγγελίας -- Συμφωνία σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών -- Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών -- Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας.
Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.
Παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ


Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από μη κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του κάρτας.

Ακυρώσεις παραγγελιών

Χωρίς να περιορίζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 περί Υπαναχωρήσεως, η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις & στάδια ολοκλήρωσης αυτής: Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας & κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας αυτής, μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο πλήκτρο «αφαίρεση». Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των προϊόντων, μπορείτε να καλέστε το 2106630520 (ΔΕΥ-ΠΑΡ 09.00-17.00) ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση https://medical.gr/epikoinwnia.html και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της. Αν έχετε παραλάβει τα προϊόντα που παραγγείλατε, καλέστε μας στο 2106630520 (ΔΕΥ-ΠΑΡ 09.00-17.00) ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση https://medical.gr/epikoinwnia.html, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

Κίνδυνοι Βλάβης ή Απώλειας κατά την Μεταφορά

Το βάρος του κινδύνου αναφορικά με τη μεταφορά των προϊόντων που αγοράζονται από την παρούσα ιστοσελίδα κατανέμεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σύμβαση μεταφοράς. Μετά την αποδεδειγμένη παράδοση του προϊόντος στον μεταφορέα (εκτός αν αυτά μεταφέρονται με μέσα της εταιρείας μας), τον σχετικό κίνδυνο απώλειας ή βλάβης τον φέρει πλέον ο αγοραστής.

Τιμολόγηση

Η τιμή καταλόγου με ΦΠΑ που εμφανίζεται στα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας αντιστοιχεί στην τιμή λιανικής πώλησης του προϊόντος.
Δεν είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την τιμή ενός προϊόντος μέχρι την αποστολή της παραγγελία σας. Ωστόσο, δεσμευόμαστε να προβαίνουμε σε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας μόνον αφότου η παραγγελία σας έχει εισέλθει στη διαδικασία αποστολής.

Διαθεσιμότητα

Σημειώστε πως διεκπεραιώνουμε κάθε παραγγελία στο πλαίσιο των διαθέσιμων αποθεμάτων μας.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα μας δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμά μας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, εντός 2 εργάσιμων ημερών, ενημερώνοντάς σας για τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Οι διαθεσιμότητες των προϊόντων αναφέρονται ενδεικτικά και δεν είναι δεσμευτικές.

Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους παρακάτω λόγους:

  • Η αποστολή του προϊόντος καθυστερεί από τον προμηθευτή μας: Στα πλαίσια της εμπορικής λειτουργίας και προκειμένου να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών (εγχώριων & διεθνών). Ενίοτε, χωρίς ευθύνη δική μας, η παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στην μεταφορά της ή την διεκπεραίωσή της (π.χ εκτελωνισμό), με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη στις αποθήκες μας σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν συναινείτε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν, να παρατείνουμε το χρόνο παράδοσης ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.
  • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα χιλιάδες προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σπανίως, ο προμηθευτής κάποιου είδους ενδέχεται να το έχει καταργήσει απροειδοποίητα. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
  • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανώτερης βίας, που μπορεί να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.
  • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή η ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί σας (πχ ελλιπή η λανθασμένη καταχώρηση των στοιχείων σας).

Όροι Βασικής Εγγύησης

Η Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical εγγυάται προς τον αρχικό αγοραστή και προς οποιονδήποτε γίνει κάτοχος του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης και φέρει το αρχικό αποδεικτικό πώλησης (αναφερόμενος ως "χρήστης"), ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο από καινούργια ή ισοδύναμα με καινούργια μέρη, ανταποκρίνεται στα δημοσιευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και τη συναρμολόγηση και είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας κατά την παράδοση. Η Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical εγγυάται επίσης την παροχή καθορισμένης τεχνικής υποστήριξης στον χρήστη. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε άλλη εγγύηση προκύπτει από τον Ελληνικό Νόμο. Επισκευή εντός εγγύησης θα παρέχεται από την Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη για την περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Η Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical δεν εγγυάται αδιάλειπτη λειτουργία ή τη λειτουργία χωρίς σφάλματα.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Sigma Medical:

Παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τον χρήστη ώστε να διαπιστωθεί αν το προϊόν είναι ελαττωματικό και για ποιο λόγο.

Επισκευάζει ή αντικαθιστά το προϊόν που είναι ελαττωματικό ή έπαψε να λειτουργεί, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Η Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας προϊόν. Η αντικατάσταση γίνεται με καινούργιο ή ανακατασκευασμένο, ισοδύναμο με καινούργιο προϊόν.

Σε περίπτωση αντικατάστασης, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για την επιστροφή των προϊόντων. Η αρχική συσκευασία πρέπει να φυλάσσεται κατά τη διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση που χρειαστεί. Όλα τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης ανήκουν στην Sigma Medical. Η αντικατάσταση ενός προϊόντος δεν επιμηκύνει το χρόνο εγγύησης. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το ελαττωματικό ή εκτός λειτουργίας προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην Sigma Medical. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει χρέωση του προϊόντος στην τρέχουσα τιμή του τιμοκαταλόγου της Sigma Medical. Το προϊόν που αποστέλλεται προς αντικατάσταση δεν πρέπει να περιλαμβάνει αναλώσιμα, καλώδια, οδηγούς ή οτιδήποτε άλλο περιλαμβανόταν στην αρχική συσκευασία του προϊόντος. Όλα αυτά τα αντικείμενα πρέπει να αφαιρεθούν από το ελαττωματικό προϊόν από τον χρήστη, και να χρησιμοποιηθούν στο νέο.

Η εγγύηση δεν καλύπτει την επισκευή βλαβών που προήλθαν από: τροποποιήσεις ή προσθήκες στο προϊόν, κακή χρήση, αμέλεια ή ατύχημα, ηλεκτρικές υπερτάσεις, κεραυνό, χρήση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη όπως αυτή ορίζεται από σχετικές οδηγίες χρήσης, περιβαλλοντικές συνθήκες εκτός προδιαγραφών, συντήρηση ή επισκευή από μη εγγράφως εξουσιοδοτημένα από την Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical άτομα και χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων. Δεν καλύπτονται από εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά (όπως λαμπτήρες, μπαταρίες, πουάρ, & αεροθάλαμοι πιεσόμετρων, ελιές και διαφράγματα στηθοσκοπίων, καλώδια σύνδεσης και αισθητήρων κλπ).

Εκπλήρωση της εγγύησης: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει το χρόνο και τον τόπο επισκευής της συσκευής.

Τα έξοδα για την αποστολή & παραλαβή των συσκευών επιβαρύνουν τον πελάτη ο οποίος υποχρεούται να αποστείλει ή να μεταφέρει τη συσκευή από και προς το συνεργείο με δική του επιμέλεια.

Δήλωση Περιορισμένης Ευθύνης

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή πάψει να λειτουργεί η μόνη αποκατάσταση είναι η επισκευή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Ακόμη και αν αθετηθεί αυτή η υποχρέωση, η μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical για την κάλυψη ζημιών οποιασδήποτε μορφής περιορίζεται στο τίμημα της αγοράς του προϊόντος, την αντικατάσταση ή την επισκευή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Σ.Χάσκος - Χ.Τσικούδης Ο.Ε με δ.τ Sigma Medical για διαφυγόντα κέρδη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ζημιά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης για Αγορές από Απόσταση

Στις αγορές που κάνατε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet), μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που προμηθευτήκατε και να τα επισκευάσουμε, αντικαταστήσουμε, μειώσουμε την τιμή ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας, στις παρακάτω περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τους σχετικούς όρους ανά περίπτωση.

Α. Στις περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας, το προϊόν που παραδόθηκε δεν αντιστοιχεί στο προϊόν της παραγγελίας (λάθος λήψη παραγγελίας, εσφαλμένη τιμολόγηση, κ.λ.π).

Β. Στις περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας, το προϊόν που παραδόθηκε παρουσίαζε ελάττωμα λειτουργίας ή ήταν ελαττωματικής ποιότητας.

Γ. Για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία.

Σε όλες τις περιπτώσεις η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε την αγορά σας είτε γραπτώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στην διεύθυνση https://medical.gr/epikoinwnia.html είτε τηλεφωνικώς στο 2106630520.

Πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους άριστη κατάσταση (as new) και συσκευασία στην οποία σας παραδόθηκαν, εντός 14 ημερών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ενημέρωση της πρόθεσής σας για επιστροφή των προϊόντων.

Η παραλαβή των επιστρεφόμενων ειδών θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, όταν πλέον των ανωτέρω, συντρέχουν και οι παρακάτω όροι:

  • Το προϊόν επιστρέφεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή είτε με courier, σε ασφαλή συσκευασία συνοδευόμενο από αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και πληρωμής. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
  • Εάν το προϊόν επιστρέφεται χωρίς δικαιολογία πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους άριστη κατάσταση (as new) και συσκευασία στην οποία σας παραδόθηκαν, ειδάλλως δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή και το προϊόν επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
  • Η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να επιστραφούν τα προϊόντα είναι: Ιπποκράτους 142, 19004 Σπάτα Αττικής.

Το κόστος επιστροφής βαρύνει τον καταναλωτή. Αν το επιστρεφόμενο προϊόν υπερβαίνει τα 10 κιλά πραγματικού ή ογκομετρικού βάρους (Ογκομετρικό Βάρος σε χιλιόγραμμα = Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε εκατοστά / 5000), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να σας υποδείξουμε τον συμφερότερο τρόπο αποστολής.

Επιστροφή Χρημάτων.

Η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσουμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα εάν δεν λάβουμε τα προϊόντα ή την αδιαμφησβήτητη απόδειξη για την επιστροφή τους. Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση. Στα χρήματα που θα σας επιστραφούν θα περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά σας

Η χρέωση των εξόδων αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, προβαίνουμε άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της, και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος.